12 Đường số 6C, Khu dân cư Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh